Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З’ясовано місце та роль оперативно-розшукової профілактики у системі протидії злочинам в Україні. Досліджено поняття оперативно-розшукової профілактики, з’ясовано зміст її специфічних ознак. Запропоновано шляхи активнішого використання можливостей оперативно-розшукової профілактики в частині застосування заходів, що не потребують санкціонування. Обґрунтовано доцільність розвитку системи протидії злочинам у напрямку посилення значення оперативно-розшукової профілактики в умовах демократизації суспільних відносин. В статье определено место и роль оперативно-розыскной профилактики в системе противодействия преступлениям в Украине. Исследовано понятие оперативно- розыскной профилактики, определено содержание ее специфических признаков. Предложены пути активного использования возможностей оперативно-розыскной профилактики в части реализации мер, которые не требуют санкционирования. Обосновано целесообразность развития системы противодействия преступлениям в направлении усиления роли оперативно-розыскной профилактики в условиях демократизации общественных отношений. In the article elucidated the place and role of operational prevention system in combating crime in Ukraine. The concept of operational prevention, revealed the content of its specific features. The ways more active use of the operational application of preventative measures that do not require authorization. The expediency of the system for combating crime in the direction of strengthening the role of operational prevention in terms of democratization of social relations.

Description

Keywords

оперативно-розшукова профілактика, заходи, інформація, санкціонування, протидія, запобігання, оперативно-розыскная профилактика, меры, информация, санкционирование, противодействие, предотвращение, tracking preventive measures, information, authorization, combating, prevention

Citation

Кушпіт В. П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні / В. П. Кушпіт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 825. – С. 327–331. – Бібліографія: 14 назв.