Випробування модифікованого поліакриламіду для флокуляції відходів вуглезбагачення та порівняння його ефективності із зарубіжними аналогами

Abstract

Розглянуто питання, які стосуються проблем розділення дрібнодисперсних водних суспензій з використанням коагулянтів та флокулянтів. Розглянуто механізм взаємодії частинок у водному середовищі в присутності коагулянтів та механізм флокулоутворення з використанням флокулянтів різного хімічного складу та відповідно з різною конформацією їх молекул у водному розчині. Проведено випробування модифікованого в лабораторії кафедри поліакриламіду як флокулянту при осадженні відходів вуглезбагачення.
In the article the results of experimental researches of process of besieging of modified poliakrilamid are resulted from water solution by organic solvents with the purpose of receipt of him in a dry kind with the subsequent use as to flokulyant in the process of dressing coal The got results of researches enable to use them for development of technological process and planning of vehicles in technology of receipt of granular dry poliakrilamid.

Description

Keywords

розділення суспензії, флокулянт, коагулянт, поліакриламід, poliakrilamid besieging solvents dry flokulyant, dressing coal granular

Citation

Дулеба В. П. Випробування модифікованого поліакриламіду для флокуляції відходів вуглезбагачення та порівняння його ефективності із зарубіжними аналогами / В. П. Дулеба, З. Я. Гнатів // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 2. — С. 148–153.