Взаємодія рідкісноземельних алюмінатів в системах на основі PrAlO3 та LaAlO3

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Комбінованим методом твердофазного синтезу на повітрі та дугової плавки в атмосфері Аргону виготовлено серію зразків складних оксидів Pr1-xRxAlO3 і La1-xRxAlO3 (R – рідкісноземельний елемент). Методами порошкової дифракції рентгенівського випромінювання та термічного аналізу досліджено кристалічну структуру, термічне розширення та фазові перетворення твердих розчинів Pr1-xRxAlO3 і La1-xRxAlO3 в широкому температурному діапазоні. Побудовано діаграми станів деяких псевдоподвійних систем PrAlO3-RAlO3 та LaAlO3-RAlO3. Series of Pr1-xRxAlO3 and La1-xRxAlO3 (R – rare earth element) specimens were prepared by a combination of solid-state reaction in air and arc-melting in Ar atmosphere. Crystal structure, thermal expansion and phase transformation of Pr1-xRxAlO3 and La1-xRxAlO3 solid solution have been investigated by means of X-ray powder diffraction technique and thermal analysis in wide temperature range. The phase diagrams of some PrAlO3-RAlO3 and LaAlO3-RAlO3 pseudo-binary systems have been constructed.

Description

Keywords

твердофазний синтез, порошкова дифракція, solid-state reaction, powder diffraction

Citation

Взаємодія рідкісноземельних алюмінатів в системах на основі PrAlO3 та LaAlO3 / Т. В. Басюк , Л. О. Василечко, І. І. Сиворотка, В. Березовець, С. В. Фадєєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 646 : Електроніка. – С. 3–10. – Бібліографія: 15 назв.