Сучасні підходи вітчизняних і європейських дослідників до визначення поняття “соціальне партнерство” у професійній освіті

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Рассматриваются фундаментальные идеи социального партнерства в профессиональном образовании. Обосновываются основные задачи социального партнерства на региональном и общегосударственном уровнях и на уровне учреждений профессионального образования. The author considers fundamental ideas of social partnership in professional education. The author substantiates the main tasks of social partnership at the regional and national levels and at the level of professional education.

Description

Keywords

социальное партнерство, социальный диалог, дуальность практического и теоретического обучения, непрерывное профессиональное образование, social partnership, social dialogue, the duality of practical and theoretical training, continuing professional education

Citation

Креденець Н. Сучасні підходи вітчизняних і європейських дослідників до визначення поняття “соціальне партнерство” у професійній освіті / Надія Креденець // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2012. – № 3. – С. 200–206. – Бібліографія: 9 назв.