Математична модель електромеханічних коливань електродів дугової сталеплавильної печі на основі рівняння Ейлера

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано підхід до побудови математичної моделі електромеханічних коливань електродів дугової сталеплавильної печі на основі рівняння Ейлера. Модель формується з урахуванням міжфазних електромагнітних і механічних процесів механізму переміщення електродів дугової печі. Offered approach to the construction of mathematical model of electromechanics vibrations of electrodes of arc steel-smelting stove on the basis of equalization of Euler. A model is formed taking into account між- of phase electromagnetic and mechanical processes of mechanism of moving of electrodes of arc stove.

Description

Keywords

Citation

Паранчук Я. С. Математична модель електромеханічних коливань електродів дугової сталеплавильної печі на основі рівняння Ейлера / Я. С. Паранчук, А. В. Чабан // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 91–95. – Бібліографія: 5 назв.