Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The innovative processes development trends in the global pharmaceutical market and the pharmaceutical market of Ukraine are investigated. It is proved that the pharmaceutical industry of foreign countries is characterized by forming a large diversified innovative manufacturing. The reasons that lead to the development of concentration processes in the area of research and development (R&D) in the pharmacy are analyzed. The main directions of improving innovative activities of the domestic pharmaceutical market entities are identified. Досліджено тенденції розвитку інноваційних процесів на світовому фармацевтичному ринку й в Україні. Обґрунтовано, що для фармацевтичної промисловості зарубіжних країн характерне формування великого диверсифікованого інноваційного виробництва. Проаналізовано причини, які обумовлюють розвиток концентраційних процесів у сфері досліджень і розробок (R & D) в фармації. Визначені основні напрями підвищення інноваційної активності вітчизняних суб’єктів фармацевтичного ринку.

Description

Keywords

pharmaceutical industry, pharmaceutical market, innovative processes, research and development (R&D), drugs, фармацевтична галузь, фармацевтичний ринок, інноваційні процеси, сфера досліджень і розробок (R&D), лікарські засоби

Citation

Posylkina O. V. Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model / O. V. Posylkina, E. V. Litvinova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 95–101. – Bibliography: 6 titles.