Опрацювання даних інструментального обстеження бетону з оцінюванням його фактичного стану з урахуванням фактора часу

Abstract

Розглядається проблема оцінки фактичного стану бетону конструкцій локалізуючої системи безпеки геометричного обгородження зовнішньої захисної оболонки реактору енергоблоку №3 Рівненської АЕС. Проведено аналіз даних інструментальних обстежень бетону 2007р. на основі положень діючих сьогодні нормативних документів. Подано методику обробки і аналізу даних із урахуванням впливу часового фактору на міцнісні характеристики бетону. Побудовано градуювальні залежності „міцність – час проходження ультразвуку”, „міцність – діаметр відбитку”, встановлено фактичні клас та міцнісні характеристики бетону на час обстеження у 2007р. та на момент будівництва конструкцій у 1970-х. На основі аналізу отриманих результатів виконано оцінку глибини проникнення поверхневих мікротріщин у бетоні, за результатами досліджень сформульовано висновки.
The problem of the concrete actual state estimation for geometric outer fence structures of localizing security system of reactor containment of Rivne NPP unit №3 is considered. The analysis of instrumental data of 2007 year is executed taking into account the provisions of the existing current standards. The technique of data processing and analysis taking into account the time factor influence on the strength characteristics of concrete is given. The „strength – ultrasound passing time” and „strength – diameter of impression” graduated dependencies are constructed, the class and strength characteristics of concrete for the time of instrumental examination in 2007 and for the time of structure building in 1970s are determined. On the basis of the analysis of the results, the depths of surface microcracks penetration in concrete are estimated, conclusions of research are formulated

Description

Keywords

міцність бетону, аналіз даних обстеження, глибина мікротріщин, АЕС, concrete strength, survey data analysis, microcracks penetration, NPP

Citation

Гладишев Д. Опрацювання даних інструментального обстеження бетону з оцінюванням його фактичного стану з урахуванням фактора часу / Д. Гладишев, Г. Гладишев, І. Бутринський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 38–47.