Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Ефективність і успішність інноваційних процесів у промисловості значною мірою залежить від професійної підготовки, кваліфікації, ділових і особистих якостей трудового потенціалу, який, як правило, у виробничій діяльності поводиться неоднозначно і не зажди готовий до сприйняття та реалізації нововведень, що зумовлює необхідність пошуку сучасних способів та механізмів мотивації трудового потенціалу промислових підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності їх діяльності. The effectiveness and success of innovation processes in industry largely depends on the training, skills, business and personal qualities of labor potential, which is usually in the production of handles ambiguous and not always ready to accept and implement innovations. In connection with this problem of finding modern ways and mechanisms to motivate labor potential becomes particularly important in today's conditions for making effective management decisions to address the crisis and increase the economic security of industrial enterprises.

Description

Keywords

трудовий потенціал, система мотиваторів праці, мотиваційний механізм використання трудового потенціалу, labor potential system motivators work, motivation mechanism of labor potential

Citation

Петрович Й. М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 339–245. – Бібліографія: 9 назв.