Аналіз наявного стану основного капіталу західного регіону та шляхи підвищення ефективності його використання

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто особливості формування інвестиційної привабливості регіону. Охарактеризовано існуючий стан інвестицій в основний капітал України і західного регіону та здійснено аналіз щодо ефективності використання основних засобів з урахуванням наявного ступеня їх зношення. Виявлений високий ступінь зношення основних засобів спричиняє зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробника та потребує розроблення заходів з активізації інвестування в основний капітал. Відмічено, що з метою підвищення інвестиційної привабливості та ефективності використання основного капіталу регіону виникає необхідність у координації дій держави і господарського сектору щодо вироблення загальноприйнятних дій для покращення існуючої ситуації. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня використання основного капіталу у регіоні. The features of the formation of investment attractiveness of the region are presented.The current state of investment in fixed assets Ukraine and Western region and analyzes on the effectiveness of fixed assets on the basis of existing levels of wear depreciation is characterised. The high degree of depreciation causes the loss of competitiveness of domestic manufacturers, and requires the development of measures to enhance investment in fixed assets. The paper observed that in order to increase the investment attractiveness and efficiency of the capital stock of the region there is a need for coordination between the State and the economic sector to work out the total eligible action to improve the situation. Some measures to increase the level of fixed capital in the region are propossed.

Description

Keywords

інвестиційна привабливість, інвестиції в основний капітал, рівень зношення, investment attractiveness of investments in fixed assets, the level of wear

Citation

Берлінг Р. З. Аналіз наявного стану основного капіталу західного регіону та шляхи підвищення ефективності його використання / Р. З. Берлінг, І. І. Грибик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 352–358. – Бібліографія: 11 назв.