Logistic regression as instrument for analyzing influence of remittances on economic growth

Date

2020-02-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті досліджено вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні, оскільки їх обсяг зростає щороку та досягнув близько 11 % ВВП України, що у свою чергу може впливати на національну економіку. Аналіз літературних джерел продемонстрував, що вплив переказів на економіку може бути як позитивним, так і негативним, залежно від макроекономічних параметрів. Оскільки Україна є країною з перехідною економікою результати дослідження може значно доповнити дану наукову дискусію. Через складнощі прогнозування конкретного рівня економічного зростання було застосовано логістичну регресію, яка демонструватиме лише ймовірність зростання економіки України. Її побудова була здійснена за допомогою оцінювання лінійної регресії методом МНК та оптимізацією її параметрів для досягнення найбільшої сумарної точності моделі. Обсяги споживання, експорту та імпорту були включені до логістичної моделі як змінні, які формують ВВП та є внутрішніми факторами, а перекази як зовнішня змінна. Відповідно, результати засвідчили наявність позитивного регресійного зв’язку між переказами та імпортом і зростанням ВВП, а кінцеве споживання та експорт навпаки. Діагностика моделі за допомого псевдо коефіцієнту детермінації засвідчила достатню для такого виду моделей адекватність на рівні 60 %. Графічний тест підтвердив адекватність моделі. Для моделювання впливу зміни рівня переказів на економічне зростання України було збільшено та зменшено їхній рівень до величини максимум одного стандартного відхилення: на 1, 2 та 3 % відповідно. Таким чином, лише зростання рівня переказів на 2 % призводить до економічного зростання при всіх інших рівних умовах. У результаті регулювання, яке може призвести до зменшення рівня переказів може потенційно сприяти зменшенню величини економічного зростання економіки України через зростання частки тіньового сектору національної економіки, зменшення попиту на вітчизняні товари тощо. Перспективами цього дослідження є його розширення у напрямі вивчення механізму впливу переказів на ВВП України та інших факторів впливу як на перекази, так і на економічне зростання.
In the article, the influence of remittances on economics growth in Ukraine was researched. In order to conduct the research the logistics regression was applied. Volumes of consumption, export and import were included into the logistics model as variables, which contribute to calculation of GDP. By changing remittances, we identified their level, which will lead to GDP growth. Specifically, it was found out that economic growth would be achieved if remittances will increase by 2 % ceteris paribus.

Description

Keywords

перекази, споживання, логістична регресія, економічне зростання, remittances, consumption, logistic regression, GDP growth

Citation

Oleskiv I. Logistic regression as instrument for analyzing influence of remittances on economic growth / I. Oleskiv, D. Mirzoieva // Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 127–132.