Аналіз спадкового права окремих країн єс

Abstract
Стаття присвячена аналізу норм спадкового права окремих країн Європейського Союзу, нормативно-правових актів які врегульовують процедури спадкування, а також у разі відсутності волі спадкодавця (якщо в померлого не було шлюбу та дітей; якщо батьки вже померли; якщо померлий не був одружений але мав дітей; якщо померлий залишив другу половинку з подружжя; якщо покійний залишив чоловіка/дружину та дітей), в яких би були зазначені правила, однакові для всіх держав незалежно від того, хто людина за національністю.
This article presents analysis of the norms of hereditary law of some countries of the European Union, normative-legal acts, that regulate the procedure of succession including cases of absence of the will of the testator (if the deceased was not married and had no children; if parents are already dead; if the deceased was not married but had children; if the deceased left the spouse of the married couple; if the deceased left husband/wife and children), prescribing the same rules for all of the countries regardless of the nationality.
Статья посвящена анализу норм наследственного права отдельных стран Европейского Союза, нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры наследования, а также в случаях отсутствия воли наследодателя (если у умершего не было брака и детей, если родители уже умерли, если умерший не был женат но имел детей; если умерший оставил вторую половинку из супругов; если покойный оставил супруга / супругу и детей) в которых бы были указаны правила для всех государств одинаковые, независимо от того, кто человек по национальности.
Description
Keywords
спадкоємець, спадкування, заповіт, спадкове право, момент відкриття спадщини, heir, inheritance, last will and testament, inheritance law, moment of opening of inheritance, наследник, наследование, завещание, наследственное право, момент открытия наследства
Citation
Павлів-Самоїл Н. Аналіз спадкового права окремих країн єс / Надія Павлів-Самоїл, Христина Мех // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 175–181. — (Конституційне та міжнародне право).