Дослідження доцільності проектування комбінованої системи

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджуються доцільність проектування адаптивно-циклічної системи за критерієм зменшення вимог до пропускної здатності каналів зв’язку при заданій похибці відновлення сиґналів сукупності аналогових джерел вимірювальної інформації. Исследуются целесообразность проектирования адаптивно-циклической системы по критерию минимизации требований к пропускной способности каналов связи при заданной погрешности восстановления сигналов системы обслуживания совокупности аналоговых источников измерительной информации. The analog sources serving combine regular-adaptive type sstem designing practicability in the minimal channel capacity demands with the desired total renovation error sence is investigated in this paper.

Description

Keywords

Citation

Івахів О. Дослідження доцільності проектування комбінованої системи / О. Івахів // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 108–113. – Бібліографія: 13 назв.