Importance of soil shear strength parameters for optimal design of the building foundation

Abstract

Під час проєктування важливо знати не лише структуру і навантаження будівлі, але також і властивості ґрунтів основи. Ігнорування властивостей ґрунту може призвести до проєктування неправильної конструкції фундаменту, а згодом спричинити руйнування у конструкціях будівлі, оскільки загальновідома функція фундаменту полягає в перенесенні впливу навантаження на ґрунт. Для менших будівель зазвичай не проводять інженерно-геологічних досліджень, а основні дані про територію, де планується будівництво, отримують з архівних звітів. А геологи визначають рекомендовані значення дисперсії для одиничних геологічних властивостей, що відображається на несучій здатності конструкції ґрунту та розмірах підошви фундаменту. Результати проведених експериментів подано оцінкою несучої здатності ґрунту з погляду зміни механічних властивостей ґрунту. Вплив параметрів міцності на зсув ґрунту та на несучу здатність дуже важливий, особливо в разі зміни кута внутрішнього тертя. Визначивши правильні значення кута тертя, можна розрахувати точне значення несучої здатності ґрунту для проєктування оптимальної конструкції фундаменту без руйнувань, тоді як використання хибних параметрів зсуву ґрунту може призвести до локальних руйнувань. Тому найважливішим для проєктування правильної конструкції фундаменту є саме визначення величини внутрішнього кута тертя ґрунту. Крім того, базовий моніторинг ґрунту за рахунок різних параметрів міцності у разі зміни консистенції ґрунту та спостереження за зміною несучої здатності ґрунту також підтвердили важливість оцінювання інженерно-геологічних вишукувань для оптимального проєктування фундаментних конструкцій.
For the design foundation, it is important to know not only the structure and load of the building, but also soils properties in the subsoil. Ignoring soil properties may result in an incorrect design of foundation, which may later cause a failure in building structure, because generally known foundations function is to transfer load effects into the ground. In smaller buildings, an engineering-geological survey is not usually carried out, but basic data on the territory is obtained from archive reports. Geologists define recommended dispersion of values for single geology properties, which is reflected in bearing capacity of foundation soil and the dimensions of foundation foot. Base soil monitoring due to varying soilshear strength parameters under consistency changing and observation of changing bearing capacity of soil confirmed the importance of conducting and evaluating engineering geologicalsurveysfor optimal design of the foundation structure.

Description

Keywords

ґрунт, тонкий ґрунт, напруження зсуву, несуча здатність, осушений стан, неосушений стан, soil, fine soil, shear stress, bearing capacity, drained condition, undrained condition

Citation

Importance of soil shear strength parameters for optimal design of the building foundation / Slavka Harabinova, Eva Panulinova, Eva Kormaníkova, Kamila Kotrasova // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 5–11.