Розрахунок затискних механізмів технологічних пристроїв односторонньої та двосторонньої дії з плунжерами

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто методику проектування технологічних верстатних пристроїв односторонньої та двосторонньої дії з плунжерами. Наведено залежності для визначення передаточних відношень затискних механізмів, а також залежності для визначення сили затиску і сили на приводі. Крім того, отримано залежності для визначення розмірів затискної площини плунжера залежно від допустимих напружень зминання заготовки, яку встановлюють в пристрій, що дає змогу отримати оптимальні розміри елементів конструкції пристрою. The design technique of technological machine-tool devices of one-sided and bilateral action is considered with piston. Dependences over are brought for determination of transmission relations of clamping mechanisms, and also dependence for determination of force of clamp and force on an occasion. Except for it, dependences are got for determining size of clamping plane of piston depending on possible tensions of crumpling of purveyance which is set in a device, that allows to get the optimal sizes of elements of construction of device.

Description

Keywords

Citation

Гуліда Е. М. Розрахунок затискних механізмів технологічних пристроїв односторонньої та двосторонньої дії з плунжерами / Е. М. Гуліда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 729 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 10–13. – Бібліографія: 4 назви.