Систематизація типів інвестиційної привабливості промислових підприємств

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Систематизовано типи інвестиційної привабливості промислових підприємств за низкою істотних та незалежних ознак, зокрема: часовим спрямуванням, суб’єктами ідентифікування, рівнем охоплення, функціональним спрямуванням, рівнем, ступенем стабільності, середовищем та цілеспрямованістю формування. Запропонована систематизація сформувала базу для діагностування інвестиційної привабливості підприємств. In the article the types of investment attractiveness of industrial enterprises are systematized after the row of substantial and independent signs, in particular: by sentinel aspiration, subjects of authentication, level of scope, functional aspiration, level, degree of stability, environment and forming purposefulness. The offered systematization formed a base for diagnosticating of investment attractiveness of enterprises.

Description

Keywords

тип інвестиційної привабливості, промислове підприємство, систематизація, діагностика, type of investment attractiveness, industrial enterprise, systematization, diagnostics

Citation

Товстенюк О. В. Систематизація типів інвестиційної привабливості промислових підприємств / О. В. Товстенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 260–265. – Бібліографія: 11 назв.