Оцінювання та розвиток державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній діяльності

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання з розроблення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо оцінювання та розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) у зовнішньоекономічній діяльності. Актуальність наукового дослідження обумовлена зростанням значення проєктів державно-приватного партнерства у світі, які вважаються інструментами вирішення нагальних проблем між державним та приватним секторами у різних видах економічної діяльності національної економіки та у міжнародній співпраці з іншими країнами, сприяють притоку інвестиційних ресурсів, зростанню інноваційної складової економічних відносин тощо. Водночас для їх розвитку в Україні не забезпечені відповідні засади, що потребують теоретико-методичного осмислення та побудови ефективних відносин держави та бізнесу на міжнародному рівні.

Description

Keywords

державно-приватне партнерство, зовнішньоекономічна діяльність, моделі, стратегування, забезпечення, морфологічний аналіз, теорія ігор, чинники, типологія, метолодогічна модель, аналізування, public-private partnership, external economic activity, models, strategizing, provision, morphological analysis, game theory, factors, typology, methodological model, analyzing.

Citation

Томич М. І. Оцінювання та розвиток державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній діяльності : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 292 – міжнародні економічні відносини / Мар’яна ІгорівнаТомич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 223 с. – Бібліографія: с. 189–210 (196 назв).