Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Запропонована модель надійності системи із двократним гарячим резервуванням та неідеальними перемикальними пристроями, яка призначена для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховані помилки першого та другого роду для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.
The reliability model of the system with double hot redundancy and nonideal switching devices is suggested. The model is designed for the reliability characteristics determination. The peculiarity of the model is that it takes into account errors of the first and the second type for switching devices. Dynamic fault tree and Markov model are used for determining probability characteristics.

Description

Keywords

модель надійності, динамічне дерево відмов, марковська модель, гаряче резервування, перемикальний пристрій, reliability model, dynamical fault tree, Markov model, hot redundancy, switching device

Citation

Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 29–35.