Інформаційна технологія блокчейн для опрацювання великих даних

Date
2022
Authors
Кучковський, Володимир Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет «Львівська політехніка»
Abstract
Дисертація присвячена забезпеченню цілісності даних та скороченню часу доступу до даних на основі розроблення інформаційної технології блокчейн для Великих даних. Через свій специфічний характер запису даних блокчейн добре підходить для тих завдань, де потрібна висока достовірність і незмінність інформації. Наприклад, у сфері інформаційної безпеки. Технологія розподіленого реєстру забезпечує цілісність та достовірність даних, а завдяки відсутності єдиної точки відмови – стабільність роботи інформаційних систем. Блокчейн може вирішити проблему довіри до даних, і навіть надати можливість універсального обміну даними. У першому розділі «Аналіз технології блокчейн для опрацювання великих даних» здійснено аналіз технології блокчейн, описані математичні методи, які лежать в основі блокчейну, проаналізовано та описано, що собою представляють великі дані. На підставі проведеного аналізу відомих рішень встановлено, що існуючі технології опрацювання даних, які використовують бази даних, не можуть бути використані у блокчейн через неможливість забезпечення прийнятного часу доступу до даних та їх опрацювання. Поставлена задача, яку необхідно розв’язати методом дослідження та практикою. У другому розділі «Розроблення методів послідовного опрацювання даних» було здійснено аналіз методів хешування даних. Розроблено модель великих даних у блокчейн та методи додавання даних у блокчейн. Розроблено метод оцінки якості запису у блокчейн. Проаналізовано алгоритми консенсуса, необхідних для роботи з блокчейном. У третьому розділі «Розроблення алгоритмів опрацювання великих даних у блокчейн» було розроблено алгоритм визначення блоків-сиріт, алгоритм кодування-декодування даних у тразакції, алгоритм запису даних у блокчейн, а також метод перевірки якості внесених даних. Розроблено алгоритм кодування та декодування даних у транзакції для наступного запису їх у блокчейн, розроблений базовий алгоритм для перевірки якості внесених даних. Усі алгоритми було зображено за допомогою блок-схем. У четвертому розділі «Розроблення архітектури та апробація результатів» представлено розробку архітектури системи, обґрунтовано вибір технологій для реалізації системи. Також визначено функціонал системи та засоби, які забезпечать стабільну роботу системи. Розроблено протокол обміну даними. Здійснено аналіз отриманих результатів. Основні наукові результати дисертації опубліковано в 10 працях, зокрема: 2 статті – у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних (одна стаття в журналі з Q2), 4 статті – у фахових виданнях України, 4 публікації – у збірниках наукових праць конференцій
Description
Keywords
блокчейн, хеш-функція, база даних, блок-сирота, цілісність даних, blockchain, hash function, database, orphan block, data integrity
Citation
Кучковський В. В. Інформаційна технологія блокчейн для опрацювання великих даних : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 122 – компʼютерні науки / Володимир Володимирович Кучковський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 156 с. – Бібліографія: с. 122–135 (101 назва).