Застосування топологічних методів за символьного аналізу лінійних параметричних кіл

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Підвищено ефективність символьного аналізу лінійних параметричних кіл у середовищі MatLab шляхом обчислення визначників матриць методом d-дерев. Показано, що використання комплексного ряду Фур’є при апроксимації розв’язку має переваги перед тригонометричним рядом Фур’є. Усі висновки зроблено на основі наведених експериментів. Abstract is the increased effectiveness of symbol analysis of linear parametric circles in MatLab environment by calculating the determinants through d-trees method. It is shown that the use of Fourier exponential series has some advantages over Fourier trigonometric series. The conclusion is drawn on the basis of the given experiments.

Description

Keywords

Citation

Шаповалов Ю. І. Застосування топологічних методів за символьного аналізу лінійних параметричних кіл / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 76–81. – Бібліографія: 5 назв.