Динамічні процеси у рухомих одновимірних системах і один підхід до їх дослідження

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано методику дослідження хвильових процесів у нелінійно пружних одновимірних системах, які характеризуються поздовжнім рухом. В основу досліджень покладено узагальнення методів: Д’Аламбера знаходження хвильових розв’язків деяких класів лінійних рівнянь з частинними похідними; асимптотичного Крилова–Боголюбова–Митропольського (КБМ) на відповідні збурені квазілінійні рівняння. The technique of research of wave processes in nonlinear elastic one-dimensional systems is offered which are characterized by longitudinal movement. In a basis of research the generalization of methods is necessary: D'Аlamber of a presence (finding) of the wave decisions of some classes of the equations in private (individual) derivative; asymptotic on appropriate indignant kvasylinear of the equation.

Description

Keywords

Citation

Динамічні процеси у рухомих одновимірних системах і один підхід до їх дослідження / З. А. Стоцько, Б. І. Сокіл, А. П. Сеник, Н. О. Арсиненко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 515 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 92-95. – Бібліографія: 5 назв.