Рішення прямих задач гравімагніторозвідки для складних моделей середовища за допомогою швидкої згортки

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Представлено швидкий спосіб рішення 2D/3D прямих задач гравірозвідки і магніторозвідки для складних геологічних моделей. Апроксимаційною конструкцією моделей є щільна упаковка дуже великої кількості малих однорідних паралелепіпедів (може бути 108 і більше). Спосіб апроксимації відповідає постановці лінійних задач. Розроблений алгоритм може використовуватись для швидкого обчислення потенціалу або будь-якої його похідної. Представлен быстрый способ решения 2D/3D прямой задачи гравиразведки и магниторазведки для сложных геологических моделей. Аппроксимационной конструкцией моделей является плотная упаковка очень большого числа небольших однородных параллелепипедов (108 и более). Способ аппроксимации соответствует постановке линейных задач. Разработанный алгоритм может быть использован для быстрого вычисления потенциала и его производных. Submitted by fast way to solve the direct problem of 2D/3D gravimetric and magnetic prospecting for complex geological models. Approximating design of models is very dense packing of large numbers of small homogeneous parallelepipeds (108 and over). The method of approximation corresponds to the formulation of linear problems. The developed algorithm can be used to quickly calculate the potential and its derivatives.

Description

Keywords

пряма задача 2D/3D гравімагніторозвідки, апроксимаційна конструкція геологічних середовищ, швидке перетворення Фур’є, прямая задача 2D/3D гравимагниторазведки, аппроксимационная конструкция геологических сред, быстрое преобразование Фурье, gravity and magnet 2D/3D direct, approximating design of geological medium, fast Fourier transform

Citation

Анікеєв С. Г. Рішення прямих задач гравімагніторозвідки для складних моделей середовища за допомогою швидкої згортки / С. Г. Анікеєв // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 18–20. – Бібліографія: с. 20.