Загальні правила та особливості відображення в обліку операції з продажу необоротних активів згідно П(С)БО 27

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Description

Keywords

П(С)БО, діяльність, звітність, МСФЗ

Citation

Николишак О. О. Загальні правила та особливості відображення в обліку операції з продажу необоротних активів згідно П(С)БО 27 / О. О. Николишак // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей Другої студентської наукової конференції, 15 жовтня 2009 року / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Кафедра обліку та аналізу. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – С. 122–123. – Бібліографія: 5 назв.