Економіко-математичне моделювання діяльності страхової компанії на фінансовому ринку

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядається роль та місце страхових компаній на фінансовому ринку; аналізується управлінський цикл діяльності страхової компанії, а також про- понується економіко-математична модель управління та аналізу фінансового стану страхової компанії для полегшення нагляду та постійного контролю за її діяльністю на основі розрахунку ймовірності виплати загальної страхової суми, розміру резервного фонду і нарощуваної величини капіталу страхової компанії за деякий проміжок часу. The role and place of the insurance companies in the financial market is considered; the analysis of an administrative cycle of activity of the insurance company is carried out, and also the economic-mathematical model of process control and analysis of a financial position of the insurance company for simplification of supervision and constant control at its activity is offered on the basis of account of probability of payment of the general lump sum compensation, value of reserve fund and value augmentation of the capital of the insurance company for some interval of time.

Description

Keywords

Citation

Хома І. Б. Економіко-математичне моделювання діяльності страхової компанії на фінансовому ринку / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 405 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 103–107. – Бібліографія: 3 назви.