Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення “тимчасового” та “проблемного” банків

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено основні проблеми функціонування банківської системи України, визначено та обґрунтовано необхідність розроблення ефективних методів підвищення фінансової стійкості та ліквідності банківських установ. Розглянуто сучасні підходи до стабілізації банківських систем провідними країнами світу на основі створення “тимчасового” та “проблемного” банків та обґрунтовано можливість застосування зазначених вище методів в Україні. Розроблено рекомендації щодо практичного впровадження заходів, спрямованих на покращення ефективності управління проблемними банківськими активами. Investigational basic problems of functioning of the banking system of Ukraine, certainly and grounded necessity of development of effective methods of increase of financial firmness and liquidity of bank institutions. Modern approaches are considered for stabilizing of the bankings systems by the leading countries of the world on the basis of creation of “temporal” and “problem” banks and grounded possibility of application of the higher noted measures in Ukraine. Practical recommendations are developed in relation to practical introduction of measures, directed on the improvement of efficiency of management of problem bank assets.

Description

Keywords

банківська система, банківська криза, фінансова стійкість, "тимчасовий" банк, "проблемний" банк, проблемні активи, banking system, bank crisis, financial firmness, “bridge” bank, “problem” bank, problem assets

Citation

Партин Г. О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення “тимчасового” та “проблемного” банків / Г. О. Партин, О. М. Крачковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193–200. – Бібліографія: 14 назв.