Планування ризиків у процесі забезпечення підприємства енергоресурсами

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розроблено стратегії управління ризиками енергоресурсів підприємства, враховуючи сезонність та типовість цих ризиків. Наведено методичні рекомендації та чинники вибору оптимальної стратегії управління ризиками енергоресурсів. На основі використання статистичних підходів оцінювання сезонності та типовості ризиків енергоресурсів сформовано моделі гармонійного аналізу сезонних ризиків, а також перевірено їх адекватність на діючих підприємствах. It was elaborated the strategies of risk-management of enterprise considering seasoned and typed of such risks. It was showed the methodical recommendation and factors of optimal choice of strategies in risk-managemen t of energy resources. Basing on using the statistic approaches of evaluation of seasoned and typical of risk it was formed the model of harmonically analysis of seasoned risks. Also it was testified the for medmodel asanadequate at the enterprises.
Description
Keywords
ризики, стратегії ризик-менеджменту, енергоресурси, моделі гармонійного аналізу сезонних ринків, risks, strategies of risk-management, energy resources, model of harmonically analysis of seasoned risks
Citation
Подольчак Н. Ю. Планування ризиків у процесі забезпечення підприємства енергоресурсами / Н. Ю. Подольчак, В. Є. Матвіїшин, О. Р. Беднарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 119–130. – Бібліографія: 6 назв.