Аналіз компонентів процесу управління персоналом в контексті формування системи менеджменту організацій в Україні

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено основні компоненти процесу управління персоналом в процесі форму¬вання менеджменту організацій для досягнення його безперервності та ефективності - моделі управління та методи управління. Обґрунтовані практичні аспекти застосування моделей і методів управління персоналом. Автором виявлено перспективи практичної реалізації моделі рефлексивного управління та супутні методи реалізації цієї моделі в процесі формування сучасної системи менеджменту організацій в Україні. Main components of Human Resources Management questions’ in Organization Management forming for the continuity and effectiveness achievement are investigated in the article. There are substantiated practical aspects of the models and methods of Human Resources Management’ usage. The author revealed prospects for the future for the Reflex Human Resources Management with attendant methods of this model realization in the modern Organization Management system forming in the Ukraine.

Description

Keywords

Citation

Шляга О. В. Аналіз компонентів процесу управління персоналом в контексті формування системи менеджменту організацій в Україні / О. В. Шляга // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 627–632. – Бібліографія: 9 назв.