Методологія створення інноваційних технологій навчання

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Викладено та проаналізовано методи створення і концепцію впровадження інноваційних комп'ютерних технологій навчання, зокрема відео- та аудіозасобів навчання та навчально-наочних посібників з електротехнічних дисциплін, які інтегрують різноманітні форми представлення та опрацювання навчального матеріалу. На основі сучасних комп'ютерних технологій і ліцензованого програмного забезпечення показані методи динамічної візуалізації процесів в електротехнічних пристроях та в колах у двох- та тривимірних просторах. Розроблено організаційну структуру електронних засобів навчання, які максимально забезпечують усі канали сприйняття студентами навчальної інформації та надають змогу оперативно контролювати її засвоєння. Creating methods and innovational studying computer technologies implementation conception such as video- and audio tool and electrical studying visual manual which integrates different studying material representation and treating forms are introduced. Dynamic process visualization methods in electrical devices and circuits in double and triple space are shown based on modern computer technologies and licensed software. organization structure of electronic tutorials which provide all student’s studying information perception channels maximally and give an opportunity to control it’s assimilation operatively.

Description

Keywords

Citation

Чорноус В. М. Методологія створення інноваційних технологій навчання / В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук, І. М. Храпач // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 8–12 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 42–46.