Використання високотемпературних каталізаторів у внутрішньоциклових установках газифікації твердого палива ПГУ

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено метод збільшення горючої складової палива в існуючих процесах внутрішньоциклової газифікації вугілля шляхом зменшення утворення сажі. Проаналізовано отримання замінника природного газу, як висококалорійного палива, яке можна спалювати в камерах згорання ГТД на базі пиловугільних ПГУ без реконструкції існуючих установок. Напрямок використання отриманого вихідного продукту зумовлений високим ступенем ефективності роботи парогазових установок та їх підвищеною маневреною здатністю. Was given the method of increasing a fuel component of a propellant in the existing integrated gasification processes by reducing the phenomenon of soot formation. The specified aim of the process - is a substitute of a natural gas as of high fuel that can burn in the combustion chamber gas turbine engines without reconstruction of existing CCP facilities. The direction of the received product dues to high degree of efficient combined-cycle plants and their high maneuverability capability.

Description

Keywords

пиловугільні ПГУ, газифікація вугілля, метанування, combined cycle plant with coal dust, coal gasification, methanation

Citation

Римар Т. І. Використання високотемпературних каталізаторів у внутрішньоциклових установках газифікації твердого палива ПГУ / Т. І. Римар, Д. С. Дюмін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 758 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 36-40. – Бібліографія: 6 назв.