Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено загальні та формальні вимоги творення нормативно-правових договорів, що є складовою загальної методики укладення нормативно-правових договорів. Охарактеризовано вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів. Встановлено групи вимог, що стосуються змісту та форми нормативно-правового договору, а також виділено окрему групу спеціальних засобів юридичної техніки. Исследованы общие и формальные требования к технике создания нормативно-правовых договоров, которые является составной частью общей методики заключения нормативно-правовых договоров. Охарактеризованы требования к технике создания нормативно-правовых договоров. Установлены группы требований, касающихся содержания и формы нормативно-правового договора, а также выделена отдельная группа специальных средств юридической техники. In the article the general and formal requirements for creation of legal agreements that are part of the general methods of making the regulatory and legal agreements were researched. General characteristics of requirements for technology creation of normative-legal agreements were conducted. The group of requirements relating to the content and formof legal contract were established and a separate group of special means of legal technique allocated.

Description

Keywords

нормативно-правовий договір, загальні та формальні вимоги, спеціальні засоби юридичної техніки, нормативно-правовой договор, общие и формальные требования, специальных средств юридической техники, legal contract, general and formal requirements, special means of legal technique

Citation

Заболотна Н. Я. Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика / Н. Я. Заболотна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 192–197. – Бібліографія: 14 назв.