Wykorzystanie koncepcji wartości do oceny efektywności zarządzania w Polskich przedsiębiorstwach

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Wartosc jest podstawow^ kategori^ we wspolczesnym zarz^dzaniu; jest pomostem w komunikacji pomiçdzy przedsiçbiorstwem i jego otoczeniem, jest czynnikiem spajaj^cym srodowisko wewnçtrzne kazdej organizacji, jest kryterium decyzji kierowniczych i formulowania strategii, jest tworzywem wszelkich procesow pracy, jest kluczem w transmisji celôw i programow strategicznych na poziom programow i zadan operacyjnych a takze - w odwrotnym kierunku - wyrazania charakteru i tresci presji operacyjnej na wierzcholek strategiczny przedsiçbiorstwa, wyjasnia istotç kryzysow i konfliktow w organizacji, stanowi punkt orientacyjny w procesie zmiany organizacyjnej (utrzymanie glownej funkcji zmiany oraz wprowadzanie nowej kultury organizacyjnej i wzorcow zachowan), jest podstaw budowania przywôdztwa i kompetencji kierowniczych, itp. The value as a concept of management theory functions in a great number of areas and can be treated as a key element of a company influence both internal and external as well. Additionally, one find this term useful in formulating overall strategies, in transmission of objectives and strategic plans onto the operational level and the other way around as a translator of messages and pressures coming from the company bottom line to its top management. The concept explains also an essence of internal conflicts and crisis situations within an organization, being a key point in a process of building a leadership, core competencies and implementing new organizational culture.

Description

Keywords

Citation

Lutek P. Wykorzystanie koncepcji wartości do oceny efektywności zarządzania w Polskich przedsiębiorstwach / P. Lutek, A. Szczepanski // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 24–30.