Econometric modelling of economic security in business operations management

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The article deals with econometric modeling of economic security. The model of evaluating transaction costs effect on the level of enterprise economic security is provided. The econometric models of evaluating economic security that are used in research are based on panel data. According to the results, the reserves for increasing the general level of economic security due to transaction costs reduction are revealed. Розглянуто питання економетричного моделювання економічної безпеки. Представлено модель оцінки впливу операційних витрат на загальний рівень економічної безпеки підприємства. Економетричні моделі оцінки економічної безпеки, використані у дослідженні, ґрунтуються на панельних даних. За результатами дослідження виявлено величину резервів підвищення загального рівня економічної безпеки за рахунок зниження рівня операційних витрат підприємства.

Description

Keywords

economic security of an enterprise, panel data, transaction costs management system, operations management, econometric modeling, економічна безпека підприємства, панельні дані, система управління операційними витратами, операційний менеджмент, економетричне моделювання

Citation

Chagovets L. О. Econometric modelling of economic security in business operations management / L. О. Chagovets, V. P. Nevezhin, О. V. Zakharova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 779 : Проблеми економіки і управління. – С. 228–233. – Bibliography: 5 titles.