Zasoby i usługi elektroniczne w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

W referacie omówiono zasoby oraz usługi elektroniczne dostępne w Bibliotece Głównej WAT. Zaprezentowano sposób ich udostępniania oraz statystykę wykorzystania w latach 2014 – 2016, kiedy to w Bibliotece zostały wprowadzone liczne modernizacje i nowe technologie. Zwrócono szczególną uwagę na wdrożony w 2015 roku system HAN (Hidden Automatic Navigation), który umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznych, zarówno w sieci uczelnianej, jak i poza nią, poprzez jedno logowanie do konta bibliotecznego. Dzięki temu użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z elektronicznych baz danych z dowolnego komputera w dowolnym miejscu na świecie. Dodatkowo system ten umożliwia generowanie statystyk z podziałem na Wydziały oraz status użytkownika. Jest to o tyle istotne, że pozwala na weryfikację celowości zamówień poszczególnych baz przez Wydziały Akademii z ich realnym wykorzystaniem. Zaprezentowano również trzy usługi elektroniczne, które zostały wdrożone w Bibliotece Głównej WAT na przełomie 2014 i 2015 roku. Statystyka ich wykorzystania ma być próbą odpowiedzi, między innymi na pytanie, czy usługi spełniły swoje założenie i czy cieszą się zainteresowaniem wśród użytkowników. The article presents online resources and services that are in use in the Military University of Technology Library. It demonstrates how they were accessed and the usage statistics from 2014 to 2016. A significant portion of this article is focused on the implementation at the beginning of 2015 of the HAN (Hidden Automatic Navigation) system – a gateway to library electronic resources from any PC, laptop or mobile anywhere in the world, using a single library password. Moreover, the system provides advanced usage reports about University students and staff using electronic resources (status, faculty) and about which resources are used the most. The article also presents three online services introduced to library users at the end of 2014. The statistics of its use are intended to be an answer, among other things, whether the service fulfils its purpose and whether it is in fact required by users. У доповіді розглянуто електронні послуги і ресурси, які надає бібліотека Варшавської Військової технічної академії своїм користувачам. Представлено способи доступу і статистику використання електронних ресурсів протягом 2014-2016 рр. у час впровадження нових технологій, модернізації процесів доступу та інших значних змін. Увагу зосереджено на впроваджену у 2015 р. систему HAN (Hidden Automatic Navigation / Прихована автоматична навігація), яка дає змогу використання електронних ресурсів, як у локальній мережі, так і віддалено за умови логування через персональну бібліотечну сторінку. Це впровадження дало нашим користувачам можливість доступу до електронних баз даних з будь якого комп’ютера у будь якій точці світу. Додатковою перевагою системи є можливість генерувати статистичні дані в залежності від факультету і статусу користувача. Ця опція дозволяє проаналізувати реальне використання окремих баз даних кожним підрозділом. Продемонстровано три електронні послуги, які впроваджено у бібліотеці на зламі 2014–2015 рр. Статистика їх використання є спробою показати, чи задовольняють ці послуги потреби та інтереси користувачів.

Description

Keywords

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zasoby elektroniczne, usługi elektroniczne, Zapytaj bibliotekarza, Zamawianie kopii, Płatności online, Military University of Technology Library Warsaw, Ask a librarian, electronic resources, electronic services, Libsmart copy, Libsmart payment, Бібліотека Варшавської Військової технічної академії, електронні ресурси, електронні послуги: «запитай бібліотекаря», «замовлення копій», «оплата онлайн»

Citation

Nawrocka M. Zasoby i usługi elektroniczne w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie / Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek-McRobb // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 118–135. – Bibliografia.