Технологічні та екологічні проблеми каналізування стічних вод нафтопереробного заводу

Abstract

Розглянуто актуальні екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією систем каналізування стічних вод нафтопереробних підприємств (НПЗ), екологічні та технологічні аспекти раціонального водовідведення стічних вод для створення передумов їхнього повторного використання у максимально повному обсязі. Запропоновано технологічні та природоохоронні рішення для удосконалення системи каналізації діючого НПЗ на основі встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків, що впливають на рівень екологічної безпеки системи каналізації.
The proposed article is devoted to actual environmental problems related to the operation of waste water sewage systems of refineries. The ecological and technological aspects of waste water management are considered in order to create the preconditions for their reuse in the maximum extent possible. Proposed technological and environmental solutions for improving the sewage system of the existing refinery on the basis of establishing causal relationships that affect the level of environmental safety of the sewer system.

Description

Keywords

нафтопереробний завод, очисні споруди, промислові стічні води, екологічна безпека, діаграма Ісікави, oil refinery, sewage treatment plants, industrial waste water, ecological safety, Ishikawa diagram

Citation

Технологічні та екологічні проблеми каналізування стічних вод нафтопереробного заводу / С. В. Вдовенко, А. В. Вдовенко, О. Б. Гринишин, В. В. Курліщук // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 102–109.