Характеристика низькопроникних крейдяно-палеогенових флішевих порід-колекторів Долинського нафтогазопромислового району Внутрішньої зони Передкарпатського прогину

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати асиметричних гістограм відкритої пористості та абсолютної проникності з низькими показниками порід-колекторів, а також коефіцієнт нафтовилучення, та залишкові геологічні запаси нафти категорії А+В+С, для піщаних порід – колекторів крейдяно-палеогенового флішу Долинського нафтогазопромислового району Внутрішоьї зони Передкарпатського прогину. Приведены результаты аcиметрических гистограмм по открытой пористости и абсолютной проницаемости с низкими показателями пород-коллекторов, а также остаточные геологические запасы нефти категории А+В+С, коэффициент нефтеизвлечения для песчаных пород мел-палеогенового флиша Долинского нефтегазопромышленного района Внутренней зоны Предкарпатского прогиба. The results of asymmetric histograms of open porosity and absolute permeability with low reservoir, as well as residual of oil deposits of category A+B+C, the oil recovery factor for send rocks of Cretaceous-Paleogene flysch of Dolyna oil and gas region of the Inner Zone of Carpathian foredeep are presented.

Description

Keywords

колекторські властивості, абсолютна проникність, відкрита пористість, еоцен, олігоцен, нафтогазоносність, нафтогазопромисловий район-НГПР, підрахунок запасів нафти, коефіцієнт нафтовилучення, колекторские свойства, абсолютная проницаемость, одкритая пористость, еоцен, олігоцен, нефтогазоносность, нефтогазопромышленный район-НГПР, подсчёт запасов нефти, коэффициент нефтеизвлечения, reservoir properties, absolute permeability, open porosity, Eocene, Oligocene, oil and gas, oil and gas industrial district, the calculation of oil reserves, the oil recovery factor

Citation

Пелипчак П. Б. Характеристика низькопроникних крейдяно-палеогенових флішевих порід-колекторів Долинського нафтогазопромислового району Внутрішньої зони Передкарпатського прогину / П. Б. Пелипчак // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 56–58. – Бібліографія: с. 58.