Синтез і проектування асоціативного суматора системи залишкових класів в базисі Галуа

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проведено аналіз існуючих алгоритмів виконання операцій підсумовування в базисі Галуа за модулем, що використовуються в сучасній обчислювальній техніці. Запропоновано метод асоціативного підсумовування та синтезовано структуру асоціативного суматора за модулем в базисі Галуа та виконано його схемотехнічне проектування. The analysis of existent algorithms of implementation of operations of that is sad is conducted in the base of Galois on the module, that is used in modern to the computing engineering. The method of that is associative sad is offered and synthesized the structure of the associative summarizing on the module in the base of Galois and it is executed his circuit technique design.

Description

Keywords

Citation

Круцкевич Н. Д. Синтез і проектування асоціативного суматора системи залишкових класів в базисі Галуа / Н. Д. Круцкевич, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 557 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 15–19. – Бібліографія: 3 назви.