Визначення економічних втрат від погіршання екологічного стану міського транспортного середовище

Abstract

The analysis of the directions and efficiency of work on improvement of the street-road network in the city of Lviv was used, the method of determination of ecological and economic losses from changes in traffic flow indicators was used and the method of estimating the dynamics of environmental damage due to harmful emissions of automobiles on the example of Stepan Bandera Street was developed and practical recommendations were developed.

Description

Keywords

Citation

Качмар Р. Визначення економічних втрат від погіршання екологічного стану міського транспортного середовище / Роман Качмар // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28 – 30 березня 2019 року, Львів. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — С. 73–74. — (УПравління розвитком транспорних систем, безпекою та організацією руху).