Вплив збурень у точках закріплення на коливання рухомої одновимірної системи

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Отримано диференціальне рівняння, яке описує поперечні коливання в одно- вимірних нелінійно-пружних рухомих системах, при збурених крайових умовах. Використовуючи асимптотичний метод нелінійної механіки, аналітично досліджено вплив швидкості руху на її АЧХ.
Differential equalization which describes transversal vibrations in the one- measurable nonlinear-resilient mobile systems is got, at the revolted regional terms. Using the asymptotic method of nonlinear mechanics influencing of rate of movement is analytically explored on its АЧХ.

Description

Keywords

Citation

Сліпчук А. М. Вплив збурень у точках закріплення на коливання рухомої одновимірної системи / А. М. Сліпчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 81–88. — (Прикладні проблеми динаміки, міцності та оптимізація промислового устаткування).