Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглядаються актуальні питання кримінального процесу, що постають під час використання правового інституту приватного обвинувачення. Розкрито окремі проблеми процесуального порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за кримінальним процесуальним законодавством України. Звернуто увагу на процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Рассматриваются актуальные вопросы уголовного процесса, которые возникают при использовании правового института частного обвинения. Раскрыто отдельные проблемы процессуального порядка осуществления уголовного производства в форме частного обвинения по уголовному процессуальному законодательству Украины. Обращено внимание на процессуальный статус потерпевшего в уголовном производстве в форме частного обвинения. The article is dedicated to the review of topical questions of criminal procedure that arise while application of legal institute of private accusation. Besides, certain issues of procedural employment of criminal proceedings in a form of private accusation according to the criminal procedure of Ukraine. The author accentuates on procedural status of the victim in criminal procedure in a form of private accusation.

Description

Keywords

кримінальне провадження, приватне обвинувачення, потерпілий, прокурор, уголовное производство, частное обвинение, потерпевший, прокурор, criminal proceedings, a private prosecution, the victim, the prosecutor

Citation

Сорока С. О. Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення / С. О. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 807 : Юридичні науки. – С. 154–158. – Бібліографія: 4 назви.