Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах України

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано стан вітчизняних машинобудівних підприємств, уточнено поняття інвестиційна стратегія, обгрунтовано важливість планування інвестиційної діяльності, принципи та основні етапи розроблення інвестиційної стратегії, реалізація яких дасть змогу інвестору забезпечити чіткий взаємозв'язок стратегічного, поточного й оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства, сформувати основні критеріальні оцінки вибору реальних інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. The state of domestic machine-building enterprises is analysed in the article, a concept is specified investment strategy, grounded importance of planning of investment activity and grounded principles and basic stages developments of investment strategy, realization of which will enable an investor to provide clear intercommunication of strategic, current and operative management of enterprise investment activity, form the basic criterion estimations of choice of the real investment projects and financial instruments of investing.

Description

Keywords

Citation

Вербицька Г. Л. Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах України / Г. Л. Вербицька, А. С. Завербний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 370–374. – Бібліографія: 12 назв.