Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Здійснено аналіз особливостей господарсько-правових відносин у Київській Русі. Висвітлено основні джерела права, а також особливості станового поділу у Києворуській державі та відмінності між обсягом економичніх прав представників різних станів. Осуществлен анализ особенностей хозяйственно-правовых отношений в Киевской Руси. Освещены основные источники права, а также особенности сословного деления в киеворусских государстве и различия между объемом экономических прав представителей разных сословий. The paper analyzed the characteristics of economic and legal relations in Kievan Rus. The basic source of law, and especially the caste division in Kyiv Rus state and the difference between the amount ekonomychnih rights of different classes.

Description

Keywords

господарсько-правові відносини, економічні права, Київська Русь, Руська Правда, право власності, хозяйственно-правовые отношения, экономические права, Киевская Русь, Русская Правда, право собственности, economic and legal relations, economic rights, Kievan Rus, Ruska Pravda, ownership

Citation

Колич О. І. Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі / О. І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 810 : Юридичні науки. – С. 136–139. – Бібліографія: 9 назв.