Методи прогнозування інноваційного розвитку підприємства

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розкрито сутність окремих методів прогнозування інноваційного розвитку підприємства. Вказано можливості використання існуючих методів прогнозування для оцінки доцільності впровадження новацій у діяльності підприємств. Обґрунтовано ефективність застосування методу ймовірнісно-автоматного моделювання для прогно¬зування інноваційного розвитку підприємства. Essence of some methods of forecasting firm’s innovation development is opened. The opportunities of use of existing forecasting methods for evaluation of expediency of innovations’ introduction in activity of the enterprises are specified. The efficiency of use of the method of probabilistic-automated modeling for forecasting firm’s innovation development is suggested.

Description

Keywords

Citation

Філіпова К. В. Методи прогнозування інноваційного розвитку підприємства / К. В. Філіпова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 609–613. – Бібліографія: 8 назв.