Дослідження об’єктів кваліметрії неелектричної природи як двополюсників

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано порядок досліджень об’єктів неелектричної природи, електрична схема яких невідома. Отримано залежності активної та реактивної складових адмітансу двополюсника від частоти тестового сигналу, яким подано об’єкт дослідження різних рівнів якості. Предложен порядок проведения исследованийо бъектов неэлектрическойп рироды, электрическая схема которых неизвестна. Получены зависимости активнойи реактивной составляющих адмитанса двух полюсников от частоты тестового сигналу, которым подано объект исследования различных уровней качества. The stages of investigating non-electric object, whose electric scheme is unknown, are suggested. The graphs of dependence of active and reactive components of complex conductivity of the bipolar device on the frequency of test signal are given. The different quality levels of the object are investigated by the test signal.

Description

Keywords

Citation

Походило Є. Дослідження об’єктів кваліметрії неелектричної природи як двополюсників / Євген Походило, Олена Антонюк // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 71. – С. 152–156. – Бібліографія: 3 назви.