Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається застосування нового методу аналізу напруженого стану для уточненого визначення впливу характеристик шаруватих балок з масами на їх динамічні властивості. Наведена теоретична модель об’єднує деформації шарів з урахуванням трансверсальної зсувної деформації, нормальної деформації і напружень. Розглянуті числові приклади: залежність частотного спектра та демпфування від анізотропії механічних властивостей шарів балки. Отримані результати використані для оптимального проектування динамічних гасників коливань. The paper deals with the application of a new method of stress state analysis for the specified influence of the layered beams with masses on their dynamic characteristics. The proposed theoretical model takes into account layer deformation considering a transversal displased deformation, general deformation and strain. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum and damping dependence from the anisotropy of mechanical properties of layer beams. The results are used for optimal design of dynamic quencher fluctuations.

Description

Keywords

шарувата балка, демпфування, динамічний гасник коливань, анізотропія механічних властивостей, частотний спектр, layered beam, oscillations, damping, dynamic quencher fluctuations, anisotropy of mechanical properties, frequency spectrum

Citation

Дівеєв Б. М. Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань / Б. М. Дівеєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – C. 97–103. – Бібліографія: 27 назв.