Дослідження впиву стискаючої (розтягуючої) сили на нелінійні поперечні коливання балки

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються нелінійні поперечні коливання одновимірних пружних систем (балка, трубопровід, стрижень), які закріплені, та враховано вплив сил, які діють на кінцях системи. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження, яка дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду її коливань. The nonlinear transversal vibrations of the unidimensional resilient systems (beam, pipeline, bar), which are fastened and influence of forces which operates on the ends of the system is taken into account, are examined. Differential equalization which describes dynamic processes in noted unidimensional system is got; offered method of his research. It allows to get dependences for determination of influence physico-mathematical and kinematics descriptions of the system on amplitude of its vibrations.

Description

Keywords

Citation

Сліпчук А. М. Дослідження впиву стискаючої (розтягуючої) сили на нелінійні поперечні коливання балки / А. М. Сліпчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 713 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 191-196. - Бібліографія: 6 назв.