Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано актуальну проблему національно-патріотичного виховання студентської молоді. Серед гострих проблем, що постали перед вищими навчальними закладами України, вона особливо важлива, оскільки пов’язана з підготовкою спеціалістів, які у ХХІ ст. візьмуть на себе всю відповідальність за будівництво держави, її соціально-політичний, економічний розвиток, забезпечення стабільного правопорядку, обороноздатності. Формування національно-патріотичного виховання майбутніх спеціалістів повинно ґрунтуватися на сучасних новітніх досягненнях науки, важливу роль відіграє філософсько теоретико-методологічний аналіз усього виховного процесу у ВНЗ. Анализируется актуальная проблема национально-патриотического воспитания студенческой молодежи, которая сегодня остро стоит перед высшими учебными заведениями Украины. Особенно она важна в связи с проблемой подготовки специалистов, которые в XXI в. возьмут на себя всю ответственность за строительство государства, его социально-политическое, экономическое развитие, обеспечение стабильного правопорядка и обороноспособности. Формирование национально-патриотического воспитания будущих специалистов должно базироваться на современных новейших достижениях науки, в которой важную роль играет философский теоретико-методологические анализ всего воспитательного процесса в вузе. The article is devoted to the analysis of nationally patriotic education of students. Particularly this issue is concerned to be burning among other problems that are brought before universities and it is related to the problem of specialists training that in 21 century will take upon themselves the formation of a state, its socially-political and economic development, public order and armed forces. The nationally patriotic education of the future specialists should be based upon contemporary innovative scientific achievements where a major role plays philosophical theoretical and methodological analysis of the whole education process at universities.

Description

Keywords

виховання, філософія, патріотизм, національна свідомість, діалектика, методологія, теорія, студенти ВНЗ, воспитание, философия, патриотизм, национальное сознание, диалектика, методология, теория, студенты, education, philosophy, patriotism, national consciousness, dialectics, methodology, theory, university students

Citation

Ряшко В. І. Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді / В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 418–425. – Бібліографія: 14 назв.