Резонансні рівні потенційної ями, утвореної прямокутними бар’єрами скінченної висоти

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Створено два методи пошуку резонансних рівнів енергії квантових наноструктур, що складаються з декількох потенційних бар’єрів та потенційної ями. Ці методи ґрунтуються на неперервності хвильової функції та її першої похідної і зводяться до неоднорідної лінійної алгебраїчної системи рівнянь. У першому методі шукається зміна фази хвилі де Бройля при поширенні в потенційній ямі залежно від енергії частинки. Другий метод полягає в пошуку максимуму модуля амплітуди хвилі де Бройля в потенційній ямі залежно від енергії частинки. Обидва методи дають дуже близькі значення резонансних енергій. Two methods of finding the resonance levels energy of the quantum nanostructures, consisting of the several potential barriers and potential well are generated. These methods are based on the continuity of the wave function and the first derivative. They are reduced to the inhomogeneous linear algebraic equations. In the first method, the phase-change de Broglie wave is searched at the propagation in potential well depending from the energy of particle. The second method is to find the maximum module amplitude of the de Broglie wave in the potential well depending from the energy of particle. Both methods give very similar resonance energies.

Description

Keywords

потенційний бар’єр, потенційна яма, хвильова функція, наноструктура, potential barrier, хвиля де Бройля, wave function, nanostructure, de Broglie wave, potential well

Citation

Фітьо В. М. Резонансні рівні потенційної ями, утвореної прямокутними бар’єрами скінченної висоти / В. М. Фітьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 708 : Електроніка. – С. 173-179. – Бібліографія: 4 назви.