Quantitative methods in the process of segmentation

Date

2009

Authors

Szlapka, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У статті наведено основні припущення щодо здійснення сегментації клієнтів і кількісні методи, що використовуються при цьому. Визначено методи перевірки статистичних гіпотез для визначення статистичної значущості досліджуваних параметрів. Для того щоб уникнути дублювання інформації та спростити розподіл одержувачів на однорідні групи визначено, що може бути використаний аналіз співвідношення параметрів. При визначенні однорідних класів - сегментів покупців, застосовуються методи ієрархічного групування і розподілу. Незалежно від ієрархічних методів застосовуються також графічні методи, методи площі та щільності, оптимізація ітераційних методів та спільний аналіз. In the article the fundamental assumptions of conducting the process of segmentation of customers and quantitative methods helpful in its realization are presented. The methods of the verification of statistical hypotheses enable determining the statistical relevance of the studied parameters. In order to avoid the redundancy of the information and to simplify the distribution of recipients into homogeneous groups, the analysis of the correlation of parameters can be used. In defining homogeneous classes -segments of buyers, the methods of hierarchical grouping and distribution are applied respective of hierarchical methods. The graphic, area and density methods, as well as terative optimization and conjoint analysis are also applied.

Description

Keywords

Citation

Szlapka M. Quantitative methods in the process of segmentation / M. Szlapka // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 360–369. – Бібліографія: 8 назв.