Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків

Abstract

Доопрацьовано метод Хаустона щодо оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків введенням узагальнювального коефіцієнта дохідності активів, який дає можливість чіткого виділення зон ефективності страхування, самострахування і співстрахування.
The Houston's method of evaluating the economic efficiency of insurance investment tricks is completed by entering generalizing rate of return of assets, clearly represent areas of insurance and performance as insurancе.

Description

Keywords

страхування, самострахування, співстрахування, перестрахування, інвестиційний ризик, ефективність страхування, insurance, insurance if self, insurance co, reinsurance, investment risk, the effectiveness of insurance

Citation

Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / Т. О. Смірнова, П. А. Гориславець, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 177–182.