Алгоритмізація та програмування розрахунку горизонтального парогенератора для імітаційної моделі енергоблока АЕС з ВВЕР-1000

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто модель розрахунку горизонтального парогенератора як складової частини єдиної імітаційної моделі енергоблока АЕС з ВВЕР-1000. Подані логіко-структурна блок-схема математичної моделі та узагальнений ітераційний алгоритм розрахунку агрегату. Описана програма, що реалізує алгоритм розрахунку. The model of horizontal steam generator calculation as component of uniform imitating model of NPP with VVER-1000 power unit is considered in this article. The logic-structural block diagram of mathematical model and the generalized iterative algorithm of steam generator calculation are submitted. The program realizing algorithm of calculation is described.

Description

Keywords

Citation

Алгоритмізація та програмування розрахунку горизонтального парогенератора для імітаційної моделі енергоблока АЕС з ВВЕР-1000 / Т. В. Потаніна, О. В. Єфімов, О. Д. Меньшикова, Т. А. Гаркуша // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 561 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 3–7. – Бібліографія: 9 назв.