Корекція похибок вимірювання витрат нафтопродуктів методом їх ультразвукової томографії в трубопроводі

No Thumbnail Available
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”
Abstract
В статті розглядається корекція похибок визначення витрат нафтопродуктів методом томографічного контролю параметрів їх руху в трубопроводі. Наводяться результати досліджень корекції похибок обліку нафти, отримані на спеціально створеній експериментальній установці. В статье рассматриваются коррекция погрешности определения расхода нефтепродуктов путем томографического контроля параметров их движения в трубопроводе. Приводятся результаты коррекции погрешностей учета нефти, полученные на специально созданной установке. In article the error corrections of the oil quantity by the tomography evaluation of the moving parameters into tube. The estimates of the correction error of the oil quantity using special made tool are presented.
Description
Keywords
Citation
Корекція похибок вимірювання витрат нафтопродуктів методом їх ультразвукової томографії в трубопроводі / Л. Буняк, М. Дорожовець, А. Кузій, І. Ліхновський, Я. Луцик, А. Озгович, Б. Стадник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 134–139. – Бібліографія: 12 назв.